Епістолярного ЛІТЕРАТУРА

епістолярного ЛІТЕРАТУРА (від грец. Epistole - лист) - ... 1) видані листи приватного характеру

2)] Сукупність творів, які використовують форму письмового звернення до іншої особи. Поряд з наукової, публіцистичної епістолярної літературою поширена художня епістолярна література; основні жанри - віршоване послання і роман в листах ( "Бідні люди" Ф. М. Достоєвського). Художня проза сприйняла багато особливостей "приватної" епістолярної літератури як письмової форми побутовому мовленні.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.