Енвер (Анварі) Алі Аухадеддін

Енвер (Анварі) Алі Аухадеддін , персо-таджицький поет XII в. Писав переважно панегіричні касиди, а також газелі, кіт'а, рубаї. Філософські касиди Енвер породили численні коментарі.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.