Емерджентним еволюції

емерджентним еволюції (від англ. Emergent - раптово виникає) - філософська концепція, яка розглядає розвиток як стрибкоподібний процес, при якому виникнення нових, вищих якостей обумовлено ідеальними силами. Розвинена в творах С. Александера і К. Ллойда Моргана (Lloyd Morgan).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.