Еліфал

(якого судить Бог) (1Пар. 11: 35) - син Урів, одного з головних воїнів Давида. Під (2Цар. 23: 34) читається Еліфелет , син Ахасбая.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.