Виборність

виборних -і; ж. Заміщення посад шляхом обрання, а не призначення. В. суддів і народних засідателів. В. органів управління і контролю.

Енциклопедичний словник. 2009.