Д'Арсонваля (d'Arsonval) Жак Арсен

д'Арсонваля (d'Arsonval) Жак Арсен (1851-1940), французький фізіолог, член Паризької АН (з 1894). Досліджував дію на організм струмів високої частоти; запропонував (1891) їх використовувати в лікувальних цілях (дарсонвалізація). Його роботи сприяли розвитку біофізики.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.