Свідомість

СВІДОМІСТЬ -і; ж. 1. до Свідомий. З. рішень. З. дій. 2. Уміння, здатність правильно розуміти, розбиратися в навколишньої дійсності; почуття обов'язку, відповідальності, причетності до навколишньої дійсності. Висока с. Політична с. З. населення, молоді, робітників. Проявити с. Володіти, відрізнятися свідомістю. Закликати до свідомості кого-л.

Енциклопедичний словник. 2009.