Обчислювальний

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ -а, -е обробляти числову інформацію; призначений для такої обробки, пов'язаний з нею. По-ая техніка. В перші операції. В перші роботи. В-ая машина (пристрій або комплекс пристроїв, призначені для автоматизації процесу обчислень, обробки інформації). В. центр.

Енциклопедичний словник. 2009.