Милостиня

(Мат. 6: 1, Деян. 9: 36) - під цим словом розуміються справи любові Християнської, справи милості тілесної. Обдаруванням милостині становить важливу Християнську обов'язок, наказує нам в свящ. Писанні (Діян. 10: 2, 4). Постанови Мойсеєвого Закону щодо бідних звичайно добре відомі кожному уважному читачеві Біблії, - так вони були детально обдумані і гуманні. За часів земного життя Господа Ісуса, внаслідок занепаду народного добробуту, прохання милостині, особливо на вулицях Єрусалиму, увійшло майже до загального вжитку між єврейськими бідними та обдаруванням милостині стало майже необхідною обов'язком.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.