ВИТІСНЕННЯ

ВИТІСНЕННЯ - захисний механізм психіки, що складається у вигнанні зі свідомості неприйнятних для нього переживань - потягів та імпульсів, а також їх похідних - емоцій, спогадів та ін.; одне з основних понять психоаналізу.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.