Карнеад з Кірени

Карнеад з Кірени (214-129 до н. Е.), Давньогрецький філософ, засновник так званої нової (3-й) платонівської Академії. Розвинув висунуті Аркесилає принципи академічного скептицизму.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.