Бріллюена ЗОНИ

Бріллюена ЗОНИ - багатогранники, побудовані за певними правилами в зворотному решітці кристала. Перша Бріллюена зона містить всі фізично нееквівалентні найменші дозволені квазіімпульсів, що характеризують стан електронів. Форма Брілюена зони визначається симетрією кристала. Поняття Бріллюена зона використовується в теорії твердого тіла. Запропоновано Л. Бріллюена в 1930.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.