БОЙКОТ

БОЙКОТ (англ. boycott - від імені англійського управителя Ч. К. Бойкоту, щодо якої вперше в 1880 ірландськими орендарями була застосована ця міра), 1) форма політичної і економічної боротьби, передбачає повне або часткове припинення відносин з окремою особою, організацією, підпр іятіем, напр. відмова найматися на роботу, купувати продукцію даного підприємства

2)] В міжнародних відносинах, за Статутом ООН, - одна з примусових заходів (без застосування збройних сил) для підтримання миру. Полягає у відмові держави підтримувати відносини з будь-якою державою або групою держав

3) (Перен.) Припинення відносин з ким-небудь в знак протесту проти чого-небудь.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.