Бобров Євген Олександрович

Бобров Євген Олександрович (1867-1933), філософ, працював в Юр'єва, Казані, Варшаві. Розвивав концепцію "критичного індивідуалізму", або "панпсихизма", в дусі вчення Лейбніца про монаді як "індивідуальному бутті".

Великий Енциклопедичний словник. 2000.