БІОСФЕРА - це ... Що таке БИОСФЕРА? 2020

БІОСФЕРА - це ... Що таке БИОСФЕРА? 2020

БІОСФЕРА (від біо … і сфера) - область активного життя, що охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. У біосфері живі організми (жива речовина) і середовище їх існування органічно пов'язані і взаємодіють один з одним, утворюючи цілісну динамічну систему. Термін "біосфера" введений в 1875 Е. Зюссом. Вчення про біосферу як про активну оболонку Землі, в якій сукупна діяльність живих організмів (в т. Ч. Людини) проявляється як геохімічний фактор планетарного масштабу і значення, створено В. І. Вернадським (1926).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.