БІОГЕОЦЕНОЗ

БІОГЕОЦЕНОЗ (від біо ... гео ... і грец. koinos - загальний) - однорідний ділянка земної поверхні з певним складом живих (біоценоз) і відсталих (приземний шар атмосфери, сонячна енергія, грунт і ін. ) компонентів і динамічною взаємодією між ними (обмін речовиною і енергією). Термін запропонував В. Н. Сукачов (1940); вживається як синонім екосистеми.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.