Бернуллі (bernoulli) Якоб

Бернуллі (bernoulli) Якоб (1654-1705) - розвинув методи обчислення нескінченно малих Г. Лейбніца; в теорії ймовірностей довів найпростіший випадок закону великих чисел - теорему Бернуллі; спільно з братом Іоганном Бернуллі поклав початок варіаційного числення.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.