БЕЛЕТРИСТИКА

БЕЛЕТРИСТИКА (від франц. belles lettres - художня література) - 1) художня проза

2)] В 20 ст. також масова літературна продукція битопісательского, розважального характеру на противагу творам високого мистецтва.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.