Бехістунському напис

Бехістунському напис - тримовний (древнеперсидский, еламский і вавилонський) клинописних текст на скелі Бехистун (Бісутун), поблизу м Хамадан в Ірані, висічений по наказом царя Дарія i. Містить виклад подій в державі Ахеменідів переважно в 522-519 до н. е. Прочитаний в 30-40-х рр. 19 в. (В основному) англійським вченим Г. К. Роулінсоном, що поклало початок дешифрування клинописного листи багатьох народів Др. Сходу.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.