БАНК ГЕНОВ

БАНК ГЕНОВ - бібліотека генів, набір фрагментів ДНК, в якому представлені всі гени (або певна частина генів) організму. Банк генів являє собою культуру мікроорганізмів (бактерії, дріжджі), в кожну клітину яких введено вектор, що несе один з фрагментів цього набору. Банк генів можна довго зберігати в замороженому стані і в разі потреби виділяти окремі мікроорганізми, що містять фрагменти ДНК з потрібними генами, і розмножувати (клонувати) їх. Клоновані таким способом гени виділяють з клітин і використовують для вирішення різних теоретичних і практичних завдань генетики, медицини (в т. Ч. Діагностики спадкових хвороб) і біотехнології.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.