АВТОМАТИКА

АВТОМАТИКА - 1) область теоретичних і прикладних знань про автоматично діючих пристроях і системах.

2) Сукупність механізмів і пристроїв, що діють автоматично.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.