АТОМНІ СПЕКТРИ

АТОМНІ СПЕКТРИ - оптичні спектри вільних або слабо пов'язаних атомів (одноатомних газів, парів). Обумовлені квантовими переходами атома. Атомні спектри - лінійчатих, складаються з окремих спектральних ліній, які характеризуються певною довжиною хвилі і для простих атомів групуються в спектральні серії. Містять інформацію про будову атомів, використовуються також в спектральному аналізі.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.