Асимптотами

асимптотами (від грец. Asymptotos - неспівпадаючий) кривої з нескінченної гілкою - пряма, до якої ця гілка необмежено наближається, напр. , Асимптота гіперболи.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.