Асареел

Асаре'ел (пов'язаний Богом) (1Пар. 4: 16) - один з синів (нащадків) Іегаллелела мужа Юди.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.