АРГУМЕНТ

АРГУМЕНТ (лат. argumentum) - ... 1) судження (або сукупність суджень), що приводиться в підтвердження істинності іншого судження (концепції, теорії)

2)] Підстава (частина підстави) докази

3) В математиці аргумент функції - незалежна змінна величина, від значень якої залежать значення ункции. Аргумент комплексного числа z = x + iy = r (cosj + isinj), зображуваного точкою з координатами x і y, - кут j радіус-вектора r цієї точки з віссю абсцис.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.