Арап Пімен Миколайович

Арап Пімен Миколайович (1796-1861) - російський драматург, історик театру. Склав "Літопис російського театру" (1861) - хроніку театрального життя з 1673 по 1825 (відомості про репертуар, трупах, театральному побут та ін.). Статті про театр. Водевілі.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.