Антропоморфізмі

антропоморфізм (від антропо ... і грец. morphe - форма - вид), уподібнення людині, наділення людськими властивостями (напр., свідомістю) предметів і явищ неживої природи, небесних тіл, міфічних істот.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.