АНОТАЦІЯ

АНОТАЦІЯ (від лат. Annotatio - зауваження) - коротка характеристика змісту творів друку або рукописи.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.