АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК

АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК - система бухгалтерських записів, що дає детальні відомості про рух господарських засобів; будується окремо по кожному синтетичному рахунку. На відміну від синтетичного обліку ведеться не тільки у вартісних, а й в натуральних показниках.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.