АНАХРОНІЗМ

АНАХРОНІЗМ (від грец. Ana- - назад - проти і chronos - час), 1) помилка проти хронології, віднесення якої-небудь події, явища до ін. Часу.

2) Навмисне внесення до зображення будь-якої епохи невластивих їй рис.

3) Пережиток старовини.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.