Виразів алгебри

виразів алгебри - вираз, складене з букв і чисел, з'єднаних знаками алгебраїчних дій: додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня, добування кореня.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.