АЛГЕБРА ЛОГІКИ

АЛГЕБРА ЛОГІКИ - система алгебраїчних методів вирішення логічних завдань і сукупність таких завдань; у вузькому сенсі - табличне, матричне побудова логіки висловлювань, що визначає логічні операції над ними.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.