Акин

акин - поет-імпровізатор, а також виконавець своїх і народних творів епічного і ліричного характеру у тюркомовних народів Пор. Азії.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.