Агріппа Марк Віпсаній (marcus Vipsanius Agrippa)

Агріппа Марк Віпсаній (Marcus Vipsanius Agrippa) (близько 63 - 12 до н. Е.), Римський полководець, сподвижник Августа, здобув ряд великих перемог в ході боротьби за владу. Відомий будівлями в Римі (водопровід, Пантеон, терми) і в Галлії. Автобіографія і географічні коментарі Агріппи використані Страбоном і Плінієм Старшим (твори Агріппи не дійшли до нас).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.