АФТ

АФТ - КПП - см. Американська федерація праці - Конгрес виробничих профспілок.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.