АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ - діяльність органів державного управління та їх посадових осіб щодо вирішення індивідуальних адміністративних справ і застосування відповідних санкцій в адміністративному порядку.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.