АБСТРАКЦИЯ

АБСТРАКЦИЯ (від лат. Abstractio - відволікання) (абстрактне) - форма пізнання, заснована на уявному виділенні істотних властивостей і зв'язків предмета і відверненні від інших, приватних його властивостей і зв'язків; загальне поняття - як результат процесу абстрагування; синонім "уявного", "понятійного". Основні типи абстракції: ізолююча абстракція (виокремлювати досліджуване явище з деякою цілісності), узагальнююча абстракція (що дає узагальнену картину явища), ідеалізація (заміщення реального емпіричного явища ідеалізованої схемою). Поняття "абстрактне" протиставляється конкретному. Див. Сходження від абстрактного до конкретного.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.