АБСОЛЮТ

АБСОЛЮТ (від лат. absolutus - безумовний - необмежений), в філософії і релігії - безумовне, вчинене початок буття, вільний від будь-яких відносин і умов (бог, абсолютна особистість - в теїзмі, Єдиний - в неоплатонізмі і т. п.).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.