1Пар. 1: 9

Сини Калуша: Сева, Хавила, Савта, Раама і Савтеха. Сини Раамією: Шева і Дедан.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.