1Пар. 1: 40

Сини Шовала: Алеан, Манахату, Евал, Шефо і Онам. Сини Ців'онові: Айя і Ана. Побут. 36: 23

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.