1Пар. 1: 38

Сини Сеїра: Лотан, Шовал, Ців'он, Ана, Дішон, Ецер і Дішан. Побут. 36: 20

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.