1Пар. 1: 32

Сини Кетури, наложниці Авраамової: вона народила Зімрана, Іокшана, Медана, Мідіянові, Ішбака і Шуаха. Сини Іокшана: Шева і Дедан. Побут. 25: 2

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.